กํามือไม่ได้ปวดข้อนิ้ว เกิดจากอะไร?

อาการปวดนิ้วมือกำมือไม่ได้ มักเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยอาการเริ่มแรกจะปวดบริเวณโคนข้อนิ้วมือ ต่อมาจะมีอาการปวดมากขึ้น จนกระทั่งขยับนิ้วมือหรือกำมือไม่ได้ และหากปล่อยไว้นาน ๆ อาจทำให้มีอาการบวม แดงร้อน ตามมาอีกด้วย

อาการปวดนิ้วมือกำมือไม่ได้ สาเหตุเกิดจากอะไร?

อาการปวดนิ้วมือกำมือไม่ได้ มักเกิดได้หลายสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องใช้มือหรือนิ้วบ่อย ๆ หยิบจับสิ่งของหรือใช้อุปกรณ์อยู่ตลอดทั้งวัน ท่าเดิมซ้ำ ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอริยบถหรือการเคลื่อนไหว ทำให้ง่ายต่อการปวดข้อนิ้วมือเช่น การหิ้วถุง จับปากกาเขียนหนังสือ เป็นเวลานาน ๆ

กํามือไม่ได้ปวดข้อนิ้ว

นอกจากนี้แล้วยังเกี่ยวเนื่องกับช่วงเวลาตอนนอนที่ไม่ได้มีการขยับร่างกาย จึงทำให้เส้นยึด และมีอาการปวดตามข้อต่อหรือเส้นเอ็นต่าง ๆ ได้อีกด้วย และหากปล่อยไว้นาน ๆ อาจทำให้มีอาการบวม อักเสบตามมา ซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อนิ้วมือเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อีกด้วย

อาการปวดนิ้วมือกำมือไม่ได้ แก้ไขอย่างไรดี?

สำหรับผู้ที่มี อาการปวดนิ้วมือกำมือไม่ได้ ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการหยิบจับสิ่งของหรือใช้อุปกรณ์ และบรรเทาอาการปวดได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

– ไม่ควรใช้งานนิ้วมือหยิบจับสิ่งของ หรือใช้อุปกรณ์ ท่าเดิม ๆ เป็นเวลานาน ๆ ควรมีการเปลี่ยนแปลงอริยบถ ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวบ่อย ๆ

กํามือไม่ได้ปวดข้อนิ้ว

– ช่วงก่อนนอนหรือหลังตื่นนอน ควรมีการบีบนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ยืดเส้นยืดสาย เพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก

กํามือไม่ได้ปวดข้อนิ้ว

– เมื่อมีอาการปวด ให้แช่มือในน้ำอุ่นประมาณ 5 นาที ซึ่งการใช้น้ำอุ่นหรือความร้อน จะทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้การปวดหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อ และนิ้วมือทุเลาลง

กํามือไม่ได้ปวดข้อนิ้ว

– นวดมือและบริหารนิ้วมือบ่อย ๆ เพราะการนวดมือเป็นสิ่งที่สำคัญช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดได้ดียิ่งขึ้น และควรบริหารนิ้วมือบ่อย ๆ เช่น กำลูกบอลยาง ทำท่ากำมือแล้วแบออก อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เส้นเอ็นมีความยืดหยุ่น ลดอาการปวดได้เช่นกัน
– รับประทานยาลดปวดแก้อักเสบ หรือยาคลายเส้น

Share

Contact Us