ปวดขาประคบร้อนหรือเย็น?

สำหรับวิธีแก้อาการปวดขาด้วยการประคบร้อนหรือเย็นนั้น ต้องดูลักษณะอาการปวดว่าเป็นแบบใด แล้วค่อยใช้วิธีการประคบที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้อาการปวดขาทุเ

อ่านต่อ

Contact Us