อาการปวด หลัง เฉียบพลัน เกิดจากสาเหตุอะไร?

หากใครที่มีอาการ ปวด หลัง เฉียบพลัน ปวดแบบทันทีทันใด จนไม่สามารถทำกิจกรรมหรือทำงานต่อไปได้ จำเป็นต้องหยุดพักเพื่อให้หายปวดเสียก่อน ซึ่งอาการปวดลักษณะนี้มักไม่ได้มีสาเหตรุนแรงและสามารถหายได้เอง แต่ถ้าปล่อยไว้โดยไม่หาสาเหตุหรือวิธีการป้องกันและรักษา ก็อาจจะมีผลต่อร่างกายในระยะยาวได้

อาการปวด หลัง เฉียบพลัน

อาการปวด หลัง เฉียบพลัน มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง?

อาการปวดหลังเฉียบพลัน สาเหตุของอาการปวดหลัง มักเป็นในกลุ่มวัยทำงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อิริยาบถหรือเคลื่อนไหวร่างกายไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ลักษณะการทำงานที่ต้องก้ม ๆ เงยๆ อยู่ท่าเดิม ๆ และยกของที่มีน้ำหนักมาก หรือยกของหนักในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงท่านั่งท่าเดินที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น นั่งหลังงอ เดินหลังโก่ง

อาการปวด หลัง เฉียบพลัน

ลักษณะของอาการปวด หลัง เฉียบพลัน
สำหรับอาการปวดอาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน หรือ ค่อย ๆ เป็นทีละน้อย เมื่อมีอาการจะรู้สึกปวดบริเวณหลังส่วนล่างด้านใดด้านหนึ่ง หรือปวดทั้งสองด้าน นอกจากนี้บางรายยังมีอาการปวดร้าวไปยังบริเวณก้นอีกด้วย

วิธีป้องกันอาการปวด หลัง เฉียบพลัน ทำอย่างไรได้บ้าง?

– ไม่ควรก้มตัวลงหยิบหรือยกของขณะเข่าเหยียดตรง เมื่อต้องการยกสิ่งของจากพื้น ให้ค่อย ๆ ย่อเข่า อย่าก้มตัว พยายามรักษาแนวกระดูกสันหลังให้ตรงอยู่เสมอ ใช้กำลังข้อเข่ายืนขึ้นโดยให้สิ่งของอยู่ชิดกับลำตัวมากที่สุด
– ไม่ควรยืนตรงในท่าเดียวนิ่ง ๆ เมื่อต้องทำงานที่ใช้เวลาในการยืนนาน ๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง เช่น ก้มตัว บิดลำตัว แอ่นตัว และในขณะที่ยืนควรวางขาข้างใดข้างหนึ่งไว้บนที่พักขา หรือยืนพักขาสักครู่หนึ่งสลับกับยืนทิ้งน้ำหนักตัวบนขาสองข้าง
– ไม่ควรนั่งหลังค่อมร่วมกับนั่งห่อไหล่เป็นระยะเวลานาน เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อสะบักถูกยืดยาวออก ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อสะบักและปวดบริเวณหลัง

วิธีรักษาอาการปวด หลัง เฉียบพลัน ทำอย่างไรได้บ้าง?

อาการปวดกล้ามเนื้อหลังเฉียบพลันนี้สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการเบื้องต้นง่าย ๆ เช่น การนอนพัก การรับประทานยาแก้ปวด การทำกายภาพบำบัด ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการปวดได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 3 – 5 วัน

อาการปวด หลัง เฉียบพลัน

– กรณีปวดหลังมาก ให้นอนหงายบนพื้น แล้วใช้เท้าพาดบนเก้าอี้ และงอเข่าเป็นมุมฉาก อาการปวดจะทุเลาลง

อาการปวด หลัง เฉียบพลัน

– กรณีที่ไม่มีอาการอักเสบ ให้ประคบร้อนบริเวณหลัง ประมาณ 20 – 30 นาที/ครั้ง ทำ 2 – 3 ครั้ง/วัน
– กรณีที่กล้ามเนื้อหลังมีการอักเสบ (ปวด บวม แดง ร้อน) ให้ประคบเย็น 20 – 30 นาที/ครั้ง ทำ 2 – 3 ครั้ง/วัน
ทั้งนี้สำหรับผู้ป่วยที่ใช้วิธีการรักษาอาการปวด หลัง เฉียบพลัน ในเบื้องต้นแล้ว หากอาการปวดไม่ทุเลา มีอาการชา หรือมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อร่วมด้วย ไม่ควรปล่อยไว้เป็นเวลานาน ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

เรื่องน่าสนใจ

Contact Us